Home | People | Reasearch | Facilities | Teaching | Contact | CDRF Workshop
  Fluids Group
    ITU School of Mechanical Engineering
 
 
Ögrenci No Ad Soyad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

+ÖNEMLİ NOT: Makina Bölümü tarafından verilen tüm derslerde:

  1. Dersin yılsonu başarı notunun AA olabilmesi için, yılsonundaki ham notun en az 80 (100 üzerinden) olması gereklidir.
  2. Yılsonundaki ham notu 35’in (100 üzerinden) altında olan öğrencinin başarı notu kesinlikle FF’dir.
  3. Dersin yılsonu sınavına girmek için (vize şartı), derse en az %70 devam etmiş olmak gereklidir.
030080218 Uğur Şahan - + + + + + + - + - + + +  
- + + + + + + - + - + + +  
+ + + + + + + - + - + + +  
030120124 Uğurcan Morkoyun + + + + + - + + + + - + +  
+ + + + + - + + + + - + +  
+ + + + + - + + + + - + +  
030120146 Onur Burak Kahraman - + - + - + + - - - - - -  
- + - + - + + - - - - - -  
- + - + - + + - - - - - -  
030120270 Mehmet Karacan - - - + - - - - - - - - -  
- - - + - - - - - - - - -  
- - - + - - - - - - - - -  
030130086 Muhammed Batuhan Köroğlu + + + + + + + + + + - + +  
+ + + + + + + + + + - + +  
+ + + + + + + + + + - + +  
030130046 Osman Giray Oğuzman + + + + + + + + + + + + +  
+ + + + + + + + + + + + +  
+ + + + + + + + + + + + +  
030130003 Ali Uğur Tülüoğlu - - + + + + + + + + - + +  
- - + + + + + + + + - + +  
- - + + + + + + + + - + +  
 
 

Copyright 2018 ITU School of Mechanical Engineering Fluids Group.   | Webmaster|