Home | People | Reasearch | Facilities | Teaching | Contact | CDRF Workshop
  Fluids Group
    ITU School of Mechanical Engineering
 
 
Ögrenci No Ad Soyad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

+ÖNEMLİ NOT: Makina Bölümü tarafından verilen tüm derslerde:

  1. Dersin yılsonu başarı notunun AA olabilmesi için, yılsonundaki ham notun en az 80 (100 üzerinden) olması gereklidir.
  2. Yılsonundaki ham notu 35’in (100 üzerinden) altında olan öğrencinin başarı notu kesinlikle FF’dir.
  3. Dersin yılsonu sınavına girmek için (vize şartı), derse en az %70 devam etmiş olmak gereklidir.
030130023 Melih Cem Çanak - -                        
- -                        
- -                        
030130029 Murat Yılmaz + +                        
+ +                        
- +                        
030130186 Halil Faruk Deniz - +                        
- +                        
- +                        
030140005 Taha Küçük + +                        
+ +                        
+ +                        
030140007 Enes Şahin + +                        
+ +                        
+ +                        
030140051 Mert Çil + +                        
+ +                        
+ +                        
030140109 Ege Köroğlu + +                        
+ +                        
+ +                        
030140186 Eyüp Güler + +                        
+ +                        
- +                        
030150006 İsmail Halid Özdemir + +                        
+ +                        
+ +                        
030150022 Simay Şenol + +                        
+ +                        
+ +                        
 
 

Copyright 2019 ITU School of Mechanical Engineering Fluids Group.   | Webmaster|