Home | People | Reasearch | Facilities | Teaching | Contact | CDRF Workshop
  Fluids Group
    ITU School of Mechanical Engineering
 
 
Ögrenci No Ad Soyad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ÖNEMLİ NOT: Makina Bölümü tarafından verilen tüm derslerde:

  1. Dersin yılsonu başarı notunun AA olabilmesi için, yılsonundaki ham notun en az 80 (100 üzerinden) olması gereklidir.
  2. Yılsonundaki ham notu 35’in (100 üzerinden) altında olan öğrencinin başarı notu kesinlikle FF’dir.
  3. Dersin yılsonu sınavına girmek için (vize şartı), derse en az %70 devam etmiş olmak gereklidir.
503171106 Amir Mehrabi + + + + + + + + + + + + +  
+ + + + + + + + + + + + +  
+ + + + + + + + + + + + +  
503171122 Mert Yalçın Zenginer + + + + + + + + + + + + +  
+ + + + + + + + + + + + +  
+ + + + + + + + + + + + +  
511132107 Atalay İsmail Küçükkarakurt + + - - + - + + + + + + +  
+ + - - + - + + + + + + +  
+ + - - + - + + + + + + +  
511172124 Seyfi Girgin - + + + + + - + + - + + +  
- + + + + + - + + - + + +  
- + + + + + - + + - + + +  
 
 

Copyright 2018 ITU School of Mechanical Engineering Fluids Group.   | Webmaster|